Hợp đồng thuê nhà không công chứng có vô hiệu không?

Hợp đồng thuê nhà không công chứng có vô hiệu không?

Hợp đồng thuê nhà là một giao dịch phổ biến trong đời sống. Hợp đồng thuê nhà được giao kết càng nhiều càng thúc đẩy mối giao lưu dân sự – thương mại phát triển, từ đó đưa kinh tế phát triển. Tuy nhiên, hiện nay có một số lo lắng về việc: không công chứng khi giao kết hợp đồng thuê nhà có dẫn đến hậu quả hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu hay không? Bài viết này sẽ đem đến câu trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Điều 492 Bộ luật dân sự 2005 (đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017) như sau:

Điều 492. Hình thức hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, trước đây theo quy định thì hợp đồng thuê nhà với thời hạn từ 6 tháng trở lên thì phải công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại Bộ luật dân sự 2015 hiện hành thì không còn quy định về việc bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà nữa mà được chuyển sang cho các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014:

“2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.”

Như vậy, tại thời điểm hiện tại với sự điều chỉnh của các quy định hiện hành thì hợp đồng thuê nhà dù với thời hạn thuê là bao nhiêu thì cũng không cần công chứng hay chứng thực nữa. Quy định yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà trên 6 tháng là quy định cũ, đã hết hiệu lực. Có thể kết luận rằng: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì hợp đồng thuê nhà không công chứng không bị tuyên bố vô hiệu.

https://tuvanltl.com/mau-don-xin-thanh-lap-trung-tam-gia-su-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *