Mẫu công văn trả lại giấy phép lao động

Mẫu công văn trả lại giấy phép lao động

Trả lại giấy phép lao động đồng nghĩa với thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép lao động.

Cách thức tiến hành thu hồi giấy phép lao động như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được;

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định pháp luật sẽ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra công văn thu hồi theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Trong mẫu công văn này bao gồm các nội dung sau:

– Nêu được căn cứ thu hồi giấy phép lao động;

– Thu hồi theo đề nghị cá nhân, tổ chức nào;

– Đưa ra quyết định thu hồi với các điều khoản:

  1. Thông tin về người lao động như: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; tên doanh nghiệp, tổ chức người lao động làm việc; vị trí công việc; chức danh công việc; thông tin về giấy phép lao động đã được cấp (số, ngày, tháng năm); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)
  2. Tên doanh nghiệp/tổ chức có trách nhiệm thu hồi giấy phép lao động và cơ quan có thẩm quyền nhận lại giấy phép lao động; thời gian thu hồi;
  3. Hiệu lực của quyết định thi hành;
  4. Doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định thu hồi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ quan ban hành.

Thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Mẫu công văn trả lại giấy phép lao động”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *