Làm giấy phép kinh doanh vận tải

Làm giấy phép kinh doanh vận tải

Câu hỏi: Tôi là doanh nghiệp được thành lập với mã ngành nghề kinh doanh vận tải. Tôi được biết phải làm giấy phép kinh doanh vận tải. Tại sao phải làm thêm giấy này trong khi tôi đã có mã ngành kinh doanh vận tải hàng hóa? Nếu bắt buộc thực hiện thì tôi phải hồ sơ tôi phải chuẩn bị bao gồm những gì?

Doanh nghiệp nào phải làm giấy phép kinh doanh vận tải?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tương tự như giấy khai sinh doanh nghiệp, đánh dấu sự ra đời và gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con thể hiện doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật để được hoạt động kinh doanh vận tải. Do vậy, làm giấy phép kinh doanh vận tải mới là điều kiện đủ cho doanh nghiệp hoạt động.

Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

2. Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kếtừ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Như vậy, các doanh nghiệp có kinh doanh vận tải với các loại hình như trên thì xin Giấy phép kinh doanh vận tải theo lộ trình.

Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Các chú ý khi làm giấy phép kinh doanh vận tải:

  • Trưởng bộ phận điều hành kinh doanh vận tải phải có bằng cấp phù hợp và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải tối thiếu 3 năm.
  • Đơn vị kinh doanh vận tải phải chuẩn bị một phương án kinh doanh thể hiện tính khả thi trong hoạt động kinh doanh vận tải của mình phù hợp các quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về số lượng xe tối thiểu theo địa phương đơn vị vận tải đang đặt trụ sở chính. Cụ thể, thành phố thuộc trung ương là 10 xe và 5 xe đối thành phố trực thuộc tỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến bán kính hoạt động của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xin phù hiệu.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung mẫu tem kiểm định nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *