Kiểm tra giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Kiểm tra giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Câu hỏi: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể kinh doanh quán ăn của tôi được cấp ngày 12/09/2019. Tuy nhiên, do trục trặc vấn đề vốn nên chưa triển khai kinh doanh được. Ngày 14/05/2020 cơ sở của tôi bị kiểm tra và lập biên bản, yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của tôi mặc cho tôi đã hết lời giải thích. Điều này có đúng hay không?. Nhờ LTL tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

(Anh Phan Thúc M., Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, LTL xin trả lời như sau:

Theo Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Điều 78. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

b)Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

c) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;

d) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

đ) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

e) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định này.

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp hộ kinh doanh không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc ngng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký hoặc không báo cáo về tình hình kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định này thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy thời gian bạn không tiến hành hoạt động kinh doanh đã quá thời hạn 06 tháng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền được nhắc nhở, thông báo bằng văn bản. Bạn có quyền giải trình trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn này nếu bạn vẫn không thực hiện theo quy định, bị bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/hop-dong-mua-ban-doanh-nghiep-tu-nhan/

Sau thời điểm bị thu hồi, nếu muốn kinh doanh bạn có thể thực hiện cấp mới giấy phép theo mô hình kinh doanh phù hợp.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *