Giới hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những chế định bảo vệ tốt quyền và lợi ích của người sáng tạo nên tác phẩm được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Việc bảo hộ quyền tác giả vừa phải đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả, vừa cân bằng lợi ích công cộng. Do đó, pháp luật cũng đưa ra những trường hợp giới hạn bảo hộ quyền tác giả.

1.Giới hạn bảo hộ quyền tác giả là gì?

Có thể khái quát giới hạn quyền tác giả là việc pháp luật đưa ra những trường hợp đặc biệt nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, đảm bảo cân bằng hài hòa giữa lợi ích ông cộng và lợi ích của chử sở hữu quyền tác giả, mặc khác không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cũng như phương hại đến chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Giới hạn bảo hộ quyền tác giả về mặt thời gian

Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn.

2.Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau: a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này; 8 b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết; c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”

Như ta đã biết, quyền tác giả bao gồm hai nhóm quyền chính: quyền nhân thân và quyền tài sản. Dựa vào đặc tính của mỗi nhóm quyền mà thời hạn bảo hộ khác nhau. Quyền nhân thân là những quyền gắn với danh dự, uy tín, cá nhân của tác giả, không được chuyển giao, do đó thời hạn bảo hộ là mãi mãi (trừ trường hợp Khoản 3 Điều 19). Đối với quyền tài sản, pháp luật đã giới hạn việc bảo hộ quyền tác giả bằng cách hạn chế thời gian bảo hộ cụ thể đối với từng loại tác phẩm. Sở dĩ nên giới hạn quyền tác giả về mặt thời gian, bởi trong khoảng thời gian giới hạn, tác giả có thể chủ động khai thác, sử dụng tác phẩm đem lại lợi ích vật chất, bù đắp chi phí sáng tạo, sau thời gian đó, nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, để công chúng được biết đên nhiều hơn, tiếp thu giá trị của tác phẩm, pháp luật sẽ không đặt ra vấn đề bảo hộ nữa. Tuy nhiên những chủ thể khai thác, sử dụng sau đó cần tôn trọng, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

3.Một số trường hợp giới hạn quyền tác giả khác

– Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao: “1. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ”.(Khoản 1 Điều 26 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009).

– Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải trả tiền nhuận bút, không phải xin phép: a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu; d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại; đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu; e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào; g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy; h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó; i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị; k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng. (Khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009).

– Trường hợp không bảo hộ quyền tác giả:

  •  Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
  • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
  • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

 ⇒ Như đã nhắc đến phần trên, đây là những thông tin cần thiết, hoặc là ghi nhận sự thật hiển nhiên, khách quan, không chứa đựng sự sáng tạo, hoặc là những thông tin cần phổ cập, phổ biến đến công chúng nhằm đáp ứng nhu cầu công cộng và đảm bảo cho việc sáng tạo ra các tác phẩm mới trong tương lai.

Quyền tác giả là gì ?

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Giới hạn bảo hộ quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Chiến lược kinh doanh online dành cho sếp có giá là 1.868.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 51% chỉ còn 899.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Giới hạn bảo hộ quyền tác giả”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *