Cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là một trong những vấn đề cần lưu ý để xác định một tác phẩm còn hay không còn trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả, liệu khi nào các chủ thể khác mới có được quyền khai thác, sử dụng mà không cần xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

1.Thời hạn bảo hộ quyền tác giả phát sinh khi nào?

Khi một tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định không phân biệt nội dung… thì quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm đó (Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009). Như vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đồng thời được tính từ khi quyền tác giả phát sinh.

Mặc khác, quyền tác giả bao gồm: quyền nhân thân và quyền tài sản. Tuy nhiên, do bản chất của mỗi quyền là khác nhau, quyền nhân thân là quyền gắn với uy tín, danh dự, của tác giả, không thể chuyển giao (trừ trường hợp Khoản 3 Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009) nên thời hạn bảo hộ cũng gắn liền với đặc tính này; ngược lại quyền tài sản được chuyển giao thông qua giao dịch hợp đồng, thừa kế… thì thời hạn bảo hộ tương ứng là khác nhau.

2.Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân

Khoản 1 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn”. Như vậy, các quyền như: quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên hoặc bút danh trên tác phẩm, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm… được bảo hộ không thời hạn trừ trường hợp Khoản 3 Điều 19. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm có thể được chuyển giao và bảo hộ có thời hạn bởi trong những trường hợp đặc biệt tác giả đã mất thì việc công bố chỉ có thể thực hiện được khi có một chủ thể khác và có thể họ phải được sự đồng ý, ủy thác của tác giả.

3.Thời hạn bảo hộ quyền tài sản

Thời hạn bảo hộ quyền tài sản đối với các loại hình tác phẩm khác nhau là khác nhau. Khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “a. Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này”.Có thể hiểu là đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh được công bố thì thời hạn bảo hộ được tính là 75 năm kể từ ngày công bố đầu tiên. Còn những tác phẩm đã được định hình nhưng chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ ngày được định hình.

b. Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết”. Tức là những tác phẩm không thuộc loại hình tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh thì thời hạn bảo hộ tính từ khi tác phẩm được định hình và 50 năm sau năm tác giả mất. Tác phẩm được sáng tác bởi nhiều người thì thời hạn bảo hộ phát sinh từ ngày tác phẩm định hình và chấm dứt vào 50 năm sau năm tác giả cuối cùng chết.

“c.Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”

Việc bảo hộ quyền tác giả trong một thời gian nhất định cũng chính vì lợi ích công cộng và để tạo điều kiện trong thời gian bảo hộ tác giả có thể tận dụng khai thác tối đa các lợi ích vật chất để bù đắp chi phí sáng tạo.

https://tuvanltl.com/quyen-tac-gia-la-gi/

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Xây dựng đội nhóm vô địch có giá là 2.300.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 67% chỉ còn 750.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *