Gia hạn giấy phép vận tải container

Gia hạn giấy phép vận tải container

Câu Hỏi: Giấy phép kinh doanh vận tải container của tôi sắp hết hiệu lực, nay tôi muốn xin gia hạn giấy phép vận tải container cần phải làm gì?

Chuyên viên tư vấn: Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn với bạn như sau:

Khoản 4 Điều 20 NĐ 86/2014/NĐ-CP quy định “Giấy phép kinh doanh có giá trị 7 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không được vượt quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó”

Thực chất của việc xin gia hạn giấy phép đó chính là việc cấp lại giấy phép khi giấy phép hết hiệu lực. Khi giấy phép kinh doanh vận tải container gần hết hiệu lực bạn có thể làm đơn xin gia hạn giấy phép để tránh tình trạng giấy phép đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

Về thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép kinh doanh doanh vận tải container gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh theo mẫu do Sở Giao thông vận tải ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư 63/2014/TT-BGTVT;

– Giấy phép kinh doanh vận tải container trước đó;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng container;

Về trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bạn nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Sở Giao thông vận tải nơi công ty bạn đặt trụ sở.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan cấp giấy phép kinh doanh sẽ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến bạn trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép kinh doanh nhận được hồ sơ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan cấp giấy phép kinh doanh tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp giấy phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xe bán tải có phải gắn phù hiệu không?

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *