Download đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Download đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ để thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm nhiều giấy tờ trong đó có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Đây là loại giấy tờ quan trọng nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về trung tâm cũng như là cơ sở để cơ quan nhà nước xem xét về tính chất quan trọng, cần thiết và khả thi của việc thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Với sự phát triển của Internet như hiện nay, thì việc download các tài liệu như đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi tiến hành download, bạn cần xem xét, hiệu chỉnh nội dung của đề án sao cho phù hợp với điều kiện và trường hợp của mình. Nội dung cơ bản của đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

  1. Quốc hiệu, tiêu ngữ
  2. Cơ sở pháp lý đề lập đề án: Nêu ra những cơ sở pháp lý để thực hiện đề án như Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.
  3. Mục tiêu đào tạo của trung tâm ngoại ngữ: Nêu ra mục tiêu mà trung tâm muốn học viên đạt được theo từng khóa học chương trình.
  4. Nhiệm vụ : Nêu ra nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ muốn đạt được trong quá trình hoạt động.
  5. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy: Cung cấp những thông tin về cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy như địa chỉ, thông tin về trụ sở: diện tích, số phòng học,…
  6. Tổ chức bộ máy: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trung tâm cũng như các tổ chức có liên quan.
  7. Đối tượng và quy mô tuyển sinh: Thông tin về đối tượng, quy mô tuyển sinh cần bao gồm độ tuổi, số lượng tuyển sinh mỗi khóa của trung tâm ngoại ngữ.
  8. Kế hoạch và chương trình giảng dạy từng môn: Nêu kế hoạch, chương trình giảng dạy đối với từng môn học. Đồng thời, bạn cũng cần giới thiệu về những tài liệu giảng dạy mà trung tâm sử dụng trong quá trình đào tạo.
  9. Tài chính: Nêu một số thông tin về vốn đầu tư ban đầu và quá trình sử dụng vốn đầu tư của trung tâm.
  10. Các đề nghị và cam kết của trung tâm ngoại ngữ

Đề án cần phải được người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

Cần phải nói rằng, hiện nay không có biểu mẫu cho việc lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Vì vậy, bạn có thể dựa trên văn phong của tổ chức mình để lập đề án, miễn là đảm bảo những nội dung như đã nêu trên. Khi tiến hành download đề án cần hiệu chỉnh nội dung sao cho phù hợp với điều kiện và trường hợp của mình.

https://tuvanltl.com/thoi-han-cua-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *