Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy tờ quan trọng để chứng minh người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là hợp pháp. Hồ sơ, trình thư thủ tuc xin cấp giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Nghị Định 11/2016/NĐ-CP cũng như Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Giấy phép lao động là loại giấy tờ được cấp bởi có quan có thẩm quyền và có thời hạn. Vậy thời hạn của Giấy phép lao động là bao lâu?

Thời hạn của Giấy phép lao động cho người nước ngoài được xác định tại hai căn cứ pháp lý quan trọng:

Thứ nhất, Theo quy định tại điều 173 Bộ luật Lao động 2012: “Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm.”

Thứ 2,  Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định:

“Điều 11. Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

  2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

  3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

  4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

  5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

  6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

  8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.”

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giấy phép lao động của người lao động nước ngoài sẽ có thời hạn bao nhiêu năm. Bởi vì, thời hạn của giấy phép lao động còn phụ thuộc vào thời hạn của những giấy tờ mà dựa vào đó người lao đông nước ngoài được cấp giấy phép lao động như: hợp đồng lao động, hợp đồng cung ứng dịch vụ,…nhưng tối đa không quá 2 năm.

Trong quá trình lao động, người lao động và sử dụng lao động cần lưu ý thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động khi giấy phép lao động sắp hết hạn theo quy định sau:

Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

https://tuvanltl.com/lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019-4/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com