Điều kiện để được kinh doanh vận tải đường bộ

Điều kiện để được kinh doanh vận tải đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ Luật số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008  thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Kinh doanh vận tải đường bộ là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Do đó, để được kinh doanh vận tải đường bộ các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Tổ chức, cá nhận muốn kinh doanh vận tải đường bộ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ban hành ngày 10/09/2014 (“Nghị định 86/2014/NĐ-CP”) gồm:

Thứ nhất: Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Thứ hai: Phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, để được chính thức đi vào hoạt động thì công ty phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa.

Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bao gồm:

“Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).”

Thứ ba: Phải làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Khoản 1 Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ:

  1. “ Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện”

Tem xe nội bộ là gì?

Như vậy về cơ bản chủ thể nào muốn kinh doanh vận tải bằng đường bộ phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản nêu trên thì mới được phép kinh doanh vận tải đường bộ. Ngoài những điều kiện nêu trên thì tùy vào từng hình thức hoạt động mà pháp luật sẽ có những quy định cụ thể kèm theo cho từng loại hình vận tải khác nhau.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến trường hợp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *