Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Hoạt động tư vấn du học ngày càng phát triển ở Việt Nam do nhu cầu của học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập ngày càng lớn. Tuy nhiên, để đủ điều kiện thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn du học, bạn cần phải thực hiện thủ tục và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp tổ chức có thể tự mình chuẩn bị hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng dịch vụ của các tổ chức tư vấn xin giấy phép tư vấn du học nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, công sức hơn.

Nhưng cho dù, tổ chức/doanh nghiệp có tiến hành đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học bằng phương thức nào thì doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng những điều kiện quy định tại điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

“3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Như vậy, theo quy định hiện hành, điều kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng tập trung vào điều kiện về nhân sự.

Sau khi đối chiếu với các điều kiện trên theo quy định của Luật và thấy đã đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Như vậy, có thể kết luận rằng, dù doanh nghiệp tự mình tiến hành hay sử dụng dịch vụ  của tổ chức khác thì hồ sơ, thủ tục đều cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên, việc thông qua tổ chức dịch vụ để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học nhanh chóng và hiệu quả hơn.

https://tuvanltl.com/lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019-4/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *