Đề án thành lập trung tâm du học

Đề án thành lập trung tâm du học

Trước hết trung tâm du học là tên gọi vắn tắt của trung tâm tư vấn du học. Nếu muốn thành lập trung tâm tư vấn du học, cá nhân/tổ chức cần phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy phép. Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định cũ, bao gồm đề án thành lập trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, theo quy định hiện này, loại giấy tờ trên đã không còn cần thiết.

Tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg

Đậy là Văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tư vấn du học trước khi Nghị định 46/2017/NĐ-CP được ban hành. Tại Quyết định này, Bản Đề án là một trong những văn bản bắt buộc trong hồ sơ đề nghị cấp GIấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Cụ thể như sau:

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Tuy nhiên, quy định liên quan đến việc cấp phép, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg  đã không còn hiệu lực vì bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 điều 112 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

“3. Các quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”.

Vì vậy, việc thực hiện thủ tục này sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học”

Do vậy, việc soạn thảo và chuẩn bị đề án hoạt động của trung tâm tư vấn du học theo quy định hiện này là không còn cần thiết. Cá nhân/tổ chức muốn kinh doanh, hoạt động cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu luật định khi tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước.

https://tuvanltl.com/lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019-4/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *