Mẫu phương án kinh doanh          

Mẫu phương án kinh doanh                                                                    

Phương án kinh doanh vận tải là một loại giấy tở quan trọng phải có trong hồ sơ nhằm đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Việc được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong ngành vận tải đồng thời không bị xử phạt gây tổn thất đến tổ chức/cá nhân. Thêm vào đó, giấy phép kinh doanh vận tải là cơ sở để công ty tiến hành thủ tục quan trong khác xin phù hiệu,..

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải  theo quy định tại khoản 1, điều 21, Nghị định 86/2014/NĐ-CP:

“Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:
 • a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
 • b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 • d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
 • đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);
 • e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).”

Như vậy, có thể thấy rằng, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phải bắt buộc bao gồm phương án kinh doanh vận tải. Nếu thiếu loại giấy tờ này, thì tổ chức cá nhân sẽ không được cấp giấy phép kinh doanh.

Phương án kinh doanh vận tải được ban hành theo mẫu theo phụ lục tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT. Nôi dung của phương án kinh doanh bao gồm:

 • Tên tổ chức, cá nhân.
 • Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải
 • Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng, ban.
 • Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ, chuyên ngành.
 • Phương án tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ).
 • Công tác lắp đặt, theo dõi, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng.
 • Các nội dung quản lý khác.

Phương án kinh doanh vận tải của đơn vị. Tùy thuộc vào loại hình mà cá nhân, tổ chức lựa chọn để tiến hành kinh doanh vận tải như kinh doanh vận tải bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hàng hóa hay hành khách,.. Mà nội dung của phần phương án kinh doanh vân tải của đơn vị sẽ có những điểm khác nhau.

Phương án kinh doanh vận tải phải được người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu theo quy định.

Như vậy, có thể tổng kết lại, phương án kinh doanh vận tải được ban hành theo mẫu và là giấy tờ quan trọng trong hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy đăng ký kinh doanh vận tải. Tổ chức, cá nhân nên tiến hành theo mẫu ban hành bởi Bộ giao thông vận tải để tránh sai sót cũng như phù hợp với thủ tục.

https://tuvanltl.com/lam-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019-4/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Mẫu phương án kinh doanh          ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *