Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2020

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2020

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Phòng tài chính-kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Bài viết này sẽ tìm hiểu thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự tiến hành thủ tục:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm những loại giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Trình tự, thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Như vậy, để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cần tiến hành thủ tục như trên. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Bạn cần tham khảo để tiến hành thủ tục một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho mình.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *