Bán lại công ty cổ phần 2020

Bán lại công ty cổ phần 2020

Bán lại công ty cổ phần là một thuật ngữ nôm na nhằm đề cập đến việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Đây là một thủ tục phát sinh khá thường xuyên trong nội bộ công ty cổ phần. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ cung cấp cho bạn các quy định cũng như thủ tục cần thiết để tiến hành chuyển nhượng cổ phần.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 110. Công ty cổ phần

  1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
  2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;”

Như vậy, trong công ty cổ phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được sở hữu bởi những chủ thể khác nhau. Những chủ thể này có quyền định đoạt riêng đối với số cổ phần này. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch chuyển nhượng cổ phần cần được tiến hành bởi các chủ thể riêng biệt có quyền định đoạt đối với các cổ phần này.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành giao dịch chuyển nhượng cổ phần, thì bạn cần có những lưu ý sau đây:

Các bên tìm hiểu các thông tin của nhau, đặc biệt thông tin về cổ đông sáng lập của công ty cổ phần đó. Trường hợp, bên chuyển nhượng là cổ đông sáng lập mà bên nhận chuyển nhượng không phải cổ đông sáng lập và công ty cổ phần được thành lập chưa quá 03 năm thì hồ sơ thủ tục cần có thêm Biên bản họp và Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý cho giao dịch này diễn ra. Bởi vì, theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014:

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cần được công chứng. Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2014 chưa quy định rõ ràng về việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế cho thấy, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho các bên: dễ dàng chứng minh khi xảy ra tranh chấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

Đồng thời, khi tiến hành giao kết hợp đồng, các bên cần mang theo những giấy tờ sau đây:

  1. Giấy tờ chứng thực cá nhân
  2. Giấy tờ về chứng minh quyền sở hữu cổ phần

Như vậy, việc mua công ty cổ phần bản chất là tiến hành thu gom cổ phần được sở hữu bởi các cổ đông trong công ty cổ phần đó. Đây thực chất là một giao dịch mang tính chất dân sự-thương mại. Vì vậy, các bên cần thực hiện giao dịch trên tinh thần tự nguyện, thiện chí. Đồng thời, cũng cần lưu ý những vấn đề như trên để thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, có hiệu quả.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *