Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Do đó, trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do và mục đích khác nhau, chủ sở hữu công ty TNHH có thể chuyển nhượng lại phần vốn góp trong công ty cho một hoặc nhiều chủ thể khác.

Với đặc điểm là do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu nên việc chuyển nhượng vốn đối với công ty TNHH một thành viên được thực hiện như sau:

Chuyển nhượng toàn bộ vốn cho chủ sở hữu khác.

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác đồng nghĩa với việc chuyển đổi chủ sở hữu công ty. Đối với trường hợp này, chủ sở hữu công ty tiến hành làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc chuyển nhượng phải được giao kết bằng một hợp đồng thể hiện chi tiết các thông tin liên quan đến phần vốn góp được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và quyền, nghĩa vụ của hai bên. Hợp đồng này nhằm chứng minh cho giao dịch chuyển nhượng và doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu.

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện các thông tin của chủ sở hữu mới.

Chuyển nhượng một phần vốn cho chủ thể khác.

Trường hợp chủ sở hữu vẫn muốn tiếp tục kinh doanh thì có thể chuyển nhượng một phần vốn góp cho một cá nhân, tổ chức khác. Khi chuyển nhượng một phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì lúc này công ty có hai thành viên góp vốn. Điều này dẫn đến việc thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên. Việc chuyển đổi này không đương nhiên diễn ra mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo chuyển đổi  tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên cần lưu ý rằng người nhận chuyển nhượng phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu sau chuyển nhượng, số lượng thành viên góp vốn nhiều hơn ba cá nhân, tổ chức thì ngoài loại hình Công ty TNHH hai thành viên, bạn cũng có thể chọn một loại hình khác là Công ty Cổ phần.

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

https://tuvanltl.com/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *