Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên

Câu hỏi: Tại cuộc họp hội đồng thành viên tôi đã không tán thành nghị quyết của hội đồng thành viên về việc tổ chức lại công ty và muốn rút khỏi công ty không muốn tiếp tục hoạt động nữa. Vậy phần vốn góp của tôi trong công ty tôi có thể chuyển nhượng cho một người khác không phải là thành viên công ty được không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn  LTL Consultants xin tư vấn như sau:

Bạn được quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên công ty vì những lý do sau:

Bạn thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Khi không đồng ý, tán thành nghị quyết của hội đồng thành viên về việc tổ chức lại công ty, bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

Nếu Công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Sau khi việc chuyển nhượng diễn ra, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH hai thành viên. Doanh nghiệp cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh  nghiệp
  • Biên bản họp hội đồng thành viên
  • Quyết định của hội đồng thành viên
  • Danh sách thành viên
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
  • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới

Việc thực hiện thủ tục này tương đối nhanh chóng với tình hình cải cách thủ tục như hiện nay. Để tránh mất thời gian, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ càng các bước thực hiện thủ tuc theo quy định.

https://tuvanltl.com/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *