Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế

Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế

Quý khách hàng đang muốn thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần băn khoăn không biết liệu việc chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không? Vì sao? Thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thuế suất là bao nhiêu %? Có cao không?

Chuyển nhượng vốn có phát sinh thu nhập không

Chuyển nhượng vốn thực tế có phát sinh thu nhập và các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả một thành viên và hai thành viên trở lên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán, thủ tục nhâp từ việc chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế

Lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn là thu nhập từ đầu tư vốn nên người chuyển nhượng phát sinh khoản lợi nhuận phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

  • Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
  • Trong đó, giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn. Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn góp của các lần góp vốn bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức tăng vốn.
  • Thuế suất là 20%.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  • Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.
  • Giá bán và giá mua được xác định trong từng trường hợp cụ thể. 
  • Thuế suất áp dụng là 20%.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Chuyển nhượng vốn góp là gì

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *