Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên là một hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp, về cơ bản là giữ lại bản chất doanh nghiệp, chỉ thay đổi về số lượng thành viên trong công ty.

1. Khái niệm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên “là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014).

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó: “thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này và phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này (Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014)”.

2. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp như sau: Trường hợp Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

  • a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
  • c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
  • d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Trên đây là một số quy định liên quan đến Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *