Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Điều 183, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Luật Doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

1. Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

* Bước 1. Thực hiện việc mua bán doanh nghiệp với người mua:

  1. Các bên phải thống nhất và lập thành Hợp đồng mua bán doanh nghiệp.
  2. Xác định người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Khoản 3 Điều 183.
  3. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

* Bước 2. Đăng ký sang tên Doanh nghiệp cho người mua

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán doanh nghiệp như sau:

  • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua doanh nghiệp tư nhân (Mẫu thông báo theo Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua doanh nghiệp tư nhân như: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
  • Khi nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Hệ quả pháp lý sau khi bán doanh nghiệp tư nhân (Khoản 2, 3, 4 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014)

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Đồng thời, người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Trên đây là một số quy định liên quan đến Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *