Xin phù hiệu cho xe hợp đồng

Xin phù hiệu cho xe hợp đồng

Xin phù hiệu cho xe hợp đồng là thủ tục khá phức tạp, cần đáp ứng những điều kiện nhất định theo đúng quy trình và đầu mục hồ sơ xin phù hiệu cũng tương đối nhiều. Do đó trong phạm vi bài viết này hy vọng có thể giúp các cá nhân, doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động kinh doanh vận tải có một cái nhìn hoàn thiện hơn về mặt pháp lý đối với vấn đề xin phù hiệu cho xe hợp đồng.

Căn cứ vào Luật giao thông đường bộ 2008; Nghị định 46/2016/NĐ-CP; Nghị định 86/2014/NĐ-CP;Thông tư 60/2015/TT-BGTVT; Thông tư 63/2014/TT-BGTVT thì để xin phù hiệu cho xe hợp đồng phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1. Xe ô tô cần lắp thiết bị giám sát hành trình để xin phù hiệu cho xe hợp đồng.

Điều này được quy định cụ thể tại điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hoạt động kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình; Thiết bị giám sát hành trình trên xe hợp đồng phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

2.Xe ô tô muốn xin phù hiệu xe hợp đồng cần đăng kiểm theo đúng quy định

Đăng kiểm theo đúng quy định ở đây được hiểu là có tích 2 dấu tích X tại các ô:

+ Kinh doanh vận tải 

+ Có gắn thiết bị giám sát hành trình (có thể có hoặc không)

3.Nộp hồ sơ Xin phù hiệu cho xe hợp đồng.

Cũng tương tự như các loại hình kinh doanh vận tải khác, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở giao thông vận tải tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp/cá nhân đặt cơ sở kinh doanh để xin cấp phù hiệu theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin phù hiệu xe nội bộ 2017 Hồ Chí Minh

4.Thủ tục Xin phù hiệu cho xe hợp đồng

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đơn vị tiến hành thủ tục xin phù hiệu bằng cách:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải soạn hồ sơ xin phù hiệu cho xe hợp đồng;

+ Nộp hồ sơ xin phù hiệu cho xe hợp đồng tại sở giao thông vận tải;

+ Chuyên viên nhận hồ sơ trả giấy hẹn cho đơn vị xin phù hiệu cho xe hợp đồng;

+Chuyên viên kiểm tra hồ sơ xin phù hiệu cho xe hợp đồng;

Nếu hồ sơ không đạt hoặc tín hiệu đường truyền giám sát hành trình bị gián đoạn thì chuyên viên ra thông báo hồ sơ không đạt và trả lại đơn vị để sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Nếu hồ sơ xin phù hiệu cho xe hợp đồng đạt thì chuyên viên ra kết quả sau 3 ngày làm việc; Đơn vị nộp hồ sơ xin cấp phù hiệu mang giấy hẹn lên lấy kết quả xin phù hiệu cho xe hợp đồng.

Nhìn chung vấn đề xin phù hiệu cho xe hợp đồng là một vấn đề quan trọng và khá phức tạp đồng thời việc xin phù hiệu chỉ được diễn ra sau khi đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hơp tác xã) xin được giấy phép kinh doanh do đó để đám bảo tính pháp lý và hiệu quả của hoạt động các đơn vị kinh doanh vận tải cần lưu ý một số vấn đề pháp lý nêu trên đối với việc xin phù hiệu cho xe hợp đồng.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến trường hợp Xin phù hiệu cho xe hợp đồng nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *