Hợp tác xã giao thông vận tải là gì?

Hợp tác xã giao thông vận tải là gì?

Hợp tác xã giao thông vận tải ( HTX GTVT) hiện nay đang đảm nhiệm khối lượng lớn vận tải cả nước đặc biệt trong bối cảnh kinh tế HTX tiếp tục được Đảng và Nhà nước xác định cùng với kinh tế Nhà nước, là nền tảng của nền kinh tế quốc dân thì Hợp tác xã ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vậy Hợp tác xã là gì? Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành Hợp tác xã vận tải nói riêng và hợp tác xã nói chung được quy đinh chi tiết Tại Luật hợp tác xã 2012  thì khái niệm hợp tác xã được giải thích như sau:

Hợp tác xã theo Điều 3 Luật hợp tác xã 2012: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

1.Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác xã.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã thành viên.

Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.

2.Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Điều lệ;
  • Phương án sản xuất, kinh doanh;
  • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
  • Nghị quyết hội nghị thành lập.

Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký.

3.Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh ở trong nước và nước ngoài. Trình tự, thủ tục thành lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Mô hình hợp tác xã là gì?

Trên đây là những căn cứ pháp lý liên quan đến vấn đề Hợp tác xã  tuy nhiên hiện nay vấn đề cơ bản tồn tại là đa số HTX GTVT chưa chú trọng bản chất HTX theo Luật HTX. Mô hình HTX vận tải hiện nay chưa chặt chẽ, chủ yếu là làm dịch vụ hỗ trợ, không quản lý được phương tiện, người lái, không quản lý được kinh doanh, không có bộ phận lo chung về kĩ thuật an toàn phương tiện, đầu tư chiều sâu, phát triển thị trường nên chưa thể hiện HTX là đơn vị kinh tế. Do đó cần phải xác định mục tiêu và định hướng phát triển đối với hợp tác xã nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải của các HTX, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Hợp tác xã và Luật GTĐB như: bảo đảm chất lượng, số lượng và niên hạn phương tiện phù hợp phương thức kinh doanh. Phương tiện kinh doanh phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả của kinh tế Hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến trường hợp Hợp tác xã giao thông vận tải nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Chiến lược kinh doanh online dành cho sếp có giá là 1.868.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 51% chỉ còn 899.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

 

One Reply to “Hợp tác xã giao thông vận tải là gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *