Vốn điều lệ thành lập công ty du lịch

Vốn điều lệ thành lập công ty du lịch

Câu hỏi: Tôi được biết vốn điều lệ khi thành lập công ty sẽ do các thành viên cam kết góp. Vậy khi chúng tôi thành lập công ty du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành, vốn điều lệ chúng tôi cam kết góp bao nhiêu cũng được hay sao?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL Consultants xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong  một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Do đó, đối với phần vốn điều lệ sẽ do các thành viên cam kết góp, pháp luật không định mức cụ thể. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến phần vốn góp mà pháp luật định mức thì phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là hoạt động có điều kiện. Theo đó, một trong những điều kiện bắt buộc khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc ký quỹ tại ngân hàng. Mục đích ký quỹ nhằm đảm bảo việc thực hiên nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Mức ký quỹ được quy định cụ thể như sau:

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa mức ký quỹ sẽ là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mức ký quỹ sẽ phụ thuộc vào đối tượng khách hàng. Cụ thể đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, mức ký quỹ là 250.00.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng; đối với khách du lịch ra nước ngoài, mức ký quỹ là 500.000.000 (năm trăm triệu đồng); đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài mức ký quỹ là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Với những quy định trên có thể thấy rằng, khi thành lập công ty, vốn điều lệ sẽ do các thành viên cam kết góp. Tuy nhiên, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành có quy định về mức ký quỹ. Do đó, vốn điều lệ phải đảm bảo được mức ký quỹ. Cụ thể, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, vốn điều lệ của công ty phải quá 100.000.000 đồng và đối với hoạt động kịm doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, vốn điều lệ của công ty phải quá 500.000.000 đồng.

https://tuvanltl.com/dich-vu-xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *