Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định như thế nào? Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu? Có mức vốn riêng biệt cho công ty cổ phần hay không?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp 2014.

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu

Theo quy định hiện hành hoàn toàn không yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các loại hình doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói chung. Hay nói cách khác, vốn điều lệ không phụ thuộc vào loại hình mà phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Lĩnh vực ngành nghề hoạt động có yêu cầu mức vốn pháp định hay không. Nếu có thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định này.
  • Mức vốn điều lệ sẽ nói lên phạm vi chịu trách nhiệm của doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng.
  • lệ phí môn bài phải đóng hàng năm tương ứng với vốn điều lệ đăng ký cũng ảnh hưởng đến việc án định vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Vốn điều lệ càng cao thì mức vay vốn ngân hàng càng cao.
  • Sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

https://tuvanltl.com/mo-cong-ty-tron-goi-tai-tphcm/

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *