Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hai trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên thì có hai trường hợp mà doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần bao gồm:

  1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Trong trường hợp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đây được cấp không đúng trình tự, thủ tục quy định thì doanh nghiệp cần bám sát theo yêu cầu khắc phục của cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, có hai trường hợp mà doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong từng trường hợp, bạn cần tiến hành những thủ tục khác nhau để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *