Trách nhiệm MTO

Trách nhiệm MTO

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế, MTO là người kinh doanh vận tải đa phương thức. Khoản 2 Điều 1 Công ước này quy định như sau: “MTO là bất kỳ người nào tự mình hoặc thông qua một người khác thay mặt cho mình, ký một hợp đồng vận tải đa phương thức và hoạt động như là một người ủy thác chứ không phải là một người đại lý hoặc một người thay mặt người gửi hàng hay những người chuyên chở tham gia công việc vận tải đa phương thức và đảm nhận trách nhiệm thực hiện hợp đồng”.

Đối với trách nhiệm của MTO, công ước này quy định các vấn đề sau:

Thời hạn trách nhiệm

Tại khoản 1 Điều 14 Công ước này quy định thời hạn chịu trách nhiệm của MTO là khoảng thời gian từ khi MTO đã nhận hàng để chở cho đến khi giao hàng xong. Theo đó, tại khoản 2 điều này quy định rõ hơn về thời điểm nhận hàng và thời điểm giao hàng. Cụ thể:

MTO đã nhận hàng để chở từ lúc anh ta nhận hàng từ: Người gửi hàng hay người thay mặt người gửi hàng; hoặc một cơ quan có thẩm quyền hay một bên thứ ba khác mà theo luật lệ áp dụng tại nơi nhận hàng, hàng hóa phải được gửi để vận chuyển.

MTO giao hàng xong bằng cách: Trao hàng cho người nhận hàng hoặc Ðặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người nhận hàng phù hợp với hợp đồng vận tải đa phương thức hay luật lệ hoặc tập quán của ngành kinh doanh riêng biệt ở nơi giao hàng, trong trường hợp người nhận không nhận hàng từ người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc Giao hàng đó cho một cơ quan có thẩm quyền hay một bên thứ ba khác mà theo luật lệ áp dụng ở nơi giao hàng, hàng hóa phải giao cho người đó.

Cơ sở trách nhiệm

Tại khoản 1 Điều 16 Công ước này quy định MTO phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mất mát hoặc hư hỏng của hàng hoá, cũng như chậm giao hàng nếu sự cố gây ra mất mát, hư hỏng hoặc chậm giao hàng xảy ra khi hàng hoá còn thuộc phạm vi trách nhiệm của MTO, trừ phi MTO chứng minh được rằng anh ta, người làm công hoặc đại lý của anh ta đã áp dụng mọi biện pháp hợp lý, cần thiết để ngăn chặn sự cố xảy ra và hậu quả của nó.

Chậm giao hàng xảy ra khi hàng hoá không được giao trong thời hạn đã thoả thuận. Nếu không thoả thuận thời gian như vậy thì trong một thời gian hợp lý mà một MTO cần mẵn có thể giao, có tính đến hoàn cảnh của sự việc. Nếu hàng hoá không được giao trong một thời gian 90 ngày liên tục kể từ ngày hết thời hạn thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý nói trên thì có thể coi như hàng hoá đã mất.

Ngoài ra, công ước này còn đặt ra giới hạn trách nhiệm của MTO đối với những thiệt hại xảy ra.

https://tuvanltl.com/khoi-nghiep-kinh-doanh-du-lich/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *