Công ước Hamburg 1978

Công ước Hamburg 1978

Công ước Hamburg 1978 là công ước của Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển được ký kết tại Hamburg vào ngày 31 tháng 3 năm 1978. Quy ước này quy định các vấn đề về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như: cách thức vận chuyển; quyền hạn trách nhiệm của các bên; quyền tối ưu của các quốc gia tham gia…

Theo thỏa thuận giữa các bên liên qua, công ước này được áp dụng trong một số trường hợp nhất định, khi đáp ứng các điều kiện mà công ước này đưa ra. Cụ thể, Công ước ngày quy định như sau:

Công ước này được áp dụng cho mọi hợp đồng vận tải đường biển giữa hai nước, nếu:

– Cảng bốc hàng quy định trong hợp đồng vận tải bằng đường biển nằm ở một nước tham gia Công ước, hoặc

– Cảng dỡ hàng quy định trong hợp đồng vận tải đường biển nằm ở một nước tham gia Công ước, hoặc

– Một trong các cảng dỡ hàng lựa chọn, quy định trong hợp đồng vận tải đường biển là cảng dỡ hàng thực tế và cảng đó nằm trong một nước tham gia Công ước, hoặc

– Vận đơn hoặc chứng từ khác làm bằng chứng cho hợp đồng vận tải đường biển được phát hành tại một nước tham gia Công ước, hoặc

– Vận đơn hoặc chứng từ khác làm bằng chứng cho hợp đồng vận tải đường biển quy định rằng những điều khoản của Công ước này hoặc luật pháp của bất kỳ quốc gia nào cho thi hành những quy định của Công ước này là luật quy định hợp đồng.

Những quy định của Công ước này được áp dụng không phụ thuộc vào quốc tịch của tàu, của người chuyên chở, người chuyên chở thực tế, người gửi hàng, người nhận hàng hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan.

Những quy định của Công ước này không áp dụng cho hợp đồng thuê tàu. Tuy nhiên, khi một vận đơn được cấp theo một hợp đồng thuê tàu, những quy định của Công ước này sẽ được áp dụng cho vận đơn đó, nếu vận đơn có quy định quan hệ giữa người chuyên chở với người cầm vận đơn không phải là người thuê tàu.

https://tuvanltl.com/khoi-nghiep-kinh-doanh-du-lich/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *