Tổ chức có tư cách pháp nhân

Tổ chức có tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân là một thuật ngữ quen thuộc trong Bộ luật dân sự 2015. Việc một tổ chức có tư cách pháp nhân có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc tự nhân danh mình để tham gia các giao dịch, cũng như chịu trách nhiệm từ những giao dịch đó.

Vậy tư cách pháp nhân là gì?. Để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên, trước hết cần phải hiểu về khái niệm của pháp nhân. Theo khoa học pháp lý, pháp nhân là “con người” do pháp luật sinh ra. Bởi vì, pháp nhân không giống như một chủ thể hữu hình như con người, cây cối,.. Nó mang tính chất vô hình, trừu tượng nên cần phải có một chủ thể đứng ra thay mặt nhằm nhân danh nó tham gia vào các quan hệ pháp luật. Đó được gọi là người đại diện theo pháp luật.

Để một tổ chức bao gồm doanh nghiệp được coi là có tư cách pháp nhân, thì tổ chức đó cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 74. Pháp nhân

  • Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập”.

Như vậy, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, được thành lập theo quy định của pháp luật. Có thể hiểu nôm na là được thành lập hợp pháp. Đặc điểm này để phân biệt với các tổ chức được thành lập trái quy định của pháp luật như các tổ chức chính trị bất hợp pháp,..

Thứ hai, có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể, theo Điều 83 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân

  1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
  2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, pháp nhân phải có cơ quan điều hành, nhằm mục đích điều phối, chỉ đạo các hoạt động. Đồng thời, pháp nhân có thể thành lập các cơ quan khác theo quyết định nội bộ của pháp nhân. Ví dụ: trong công ty cổ phần thì phải có các cơ quan điều hành, chỉ đạo như: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ngoài ra, công ty cổ phần có thể thành lập thêm các cơ quan khác sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh của mình như: Phòng nhân sự, Phòng tài chính-kế hoạch, Phòng maketting,..

Thứ ba, có tài sản độc lập với  cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Tài sản của pháp nhân được phân biệt rõ ràng và rạch ròi với tài sản của pháp nhân, cá nhân khác. Ví dụ: ông A cùng 2 người bạn thành lập công ty cổ phần. Sau khi thành lập, công ty tiến hành mua một chiếc xe ô tô tải để tiến hành hoạt động. Giấy tờ đăng ký xe đứng tên chủ sở hữu là công ty, thì chiếc xe ô tô chính là tài sản của công ty chứ không phải là tài sản của ông A hay hai người bạn trên. Đây cũng là lý do giải thích tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Bởi vì, trong doanh nghiệp tư nhân, không có sự phân biệt rạch ròi, rõ ràng giữa tài sản của doanh nghiệp tư nhân và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thứ tư, nhân danh mình để tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Có nghĩa là một tổ chức có thể tự nhân danh mình một cách độc lập để tham gia vào quan hệ pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước các hệ quả pháp lý từ việc nhân danh mình để tham gia quan hệ pháp luật.

Như vậy, để một tổ chức có tư cách pháp nhân cần phải hội đủ các điều kiện trên. Việc một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức đó trong nhiều trường hợp.

https://tuvanltl.com/mot-ho-kinh-doanh-co-the-co-bao-nhieu-dia-diem-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Tổ chức có tư cách pháp nhân”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *