Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Hộ kinh doanh cá thể là một chủ thể phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, việc tham gia thị trường bằng hình thức hộ kinh doanh cá thể dẫn đến một số hạn chế nhất là khi hộ kinh doanh muốn mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, đối với trường hợp bạn kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh thì việc mở thêm địa điểm kinh doanh là điều không thể. Bởi vì, một hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. Vì vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh là điều cần thiết. Bởi vì, khi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, bạn có thể tự do mở rộng phạm vi hoạt động mà không bị hạn chế, miễn là thực hiện các thủ tục theo quy định như: thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hay địa điểm kinh doanh.

Trong trường hợp bạn muốn mở hơn 1 địa điểm kinh doanh nhằm mục đích mở rộng thị trường, thì cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh. Theo quy định tại Điều 25a Nghị định 108/2018/NĐ-CP:

“Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
  2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
  3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

Như vậy, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. Trong trường hợp, hộ kinh doanh muốn mở thêm địa điểm kinh doanh thì trước hết cần phải tiến hành thủ tục để chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/kinh-nghiem-lam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *