Thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận

Khi tiến hành thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh trong phạm vi cùng hay khác quận, bạn đều cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết này sẽ tìm hiểu thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận.

Trước hết, cần hiểu rằng, địa chỉ của hộ kinh doanh là một trong những thông tin đăng ký cơ bản và quan trọng khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh lần đầu. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • b) Ngành, nghề kinh doanh;
 • c) Số vốn kinh doanh;
 • d) Số lao động;
 • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Như vậy, trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh ban đầu có bao gồm thông tin về địa chỉ của hộ kinh doanh. Vì vậy, khi tiến hành thay đổi địa chỉ, các thành viên của hộ kinh doanh có nghĩa vụ phải thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

 • a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
 • b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Kèm theo thông báo theo quy định như trên, thì bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ như sau:

 1. Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh;
 2. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 3. Cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới.
 4. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.
 6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Việc chuẩn bị những loại giấy tờ trên là bắt buộc và cần thiết. Vì hộ kinh doanh trong nhiều trường hợp là do nhiều thành viên thành lập nên việc thay đổi địa chỉ cần phải có sự đồng thuận của các thành viên. Đồng thời, khi thực hiện thủ tục này bạn cần cung cấp những tài liệu chứng minh về trụ sở chính dự định được chuyển đến như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thuê nhà,..

Như vậy, hồ sơ thủ tục để thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh cùng hay khác quận/huyện đều giống nhau. Tuy nhiên, đối với trường hợp thay đổi địa chỉ cùng quận thì bạn nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đăng ký ban đầu.

https://tuvanltl.com/to-chuc-co-tu-cach-phap-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *