Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH có đầu tư vốn vào công ty khác để kinh doanh. Nay tôi muốn chuyển nhượng phần vốn góp hiện có của tôi cho công ty đó. Vậy việc chuyển nhượng vốn này có được xem là thu nhập chịu thuế không? Có cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập về chuyển nhượng vốn như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập khác và là thu nhập chịu thuế.

Do đó, khi công ty bạn chuyển nhượng phần vốn góp cho doanh nghiệp khác thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20%

Tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – giá mua của phần vốn chuyển nhượng – chi phí chuyển nhượng.

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng

– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

– Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền).

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.

https://tuvanltl.com/bien-hieu-xe-o-to-van-chuyen-khach-du-lich-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *