Chuyển nhượng vốn là gì?

Chuyển nhượng vốn là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân thành lập cam kết sẽ góp một phần vốn vào tổng số vốn của công ty. Nhưng vì một số lý do nào đó mà thành viên không thể góp hoặc sau khi thành lập công ty, cá nhân không tham gia hoạt động nữa thì lúc này phần vốn góp đó sẽ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.

Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Chuyển nhượng vốn là việc công ty tiến hành chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình trong công ty cho thành viên khác hoặc cá nhân, tổ chức khác không phải thành viên. Theo đó, các quyền và các nghĩa vụ này sẽ được trị giá bằng tiền hoặc các giá trị vật chất khác theo thỏa thuận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Trên thực tế, việc chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện dưới các hình thức sau:

– Thành viên bán lại phần vốn góp của mình cho các thành viên khác tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty hoặc người không phải là thành viên của công ty;

– Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình;

– Thành viên công ty sử dụng phần vốn góp để trả nợ;

– Thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Khi cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp tương đương với việc chuyển nhượng phần quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty đối với phần vốn góp đó. Trong một số trường hợp, hệ quả của việc chuyển nhượng vốn dẫn đến việc thay đổi lại loại hình doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/bien-hieu-xe-o-to-van-chuyen-khach-du-lich-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Chuyển nhượng vốn là gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *