Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới được áp dụng theo quy định của văn bản nào? Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới gồm những bước nào? Thực hiện các công việc cụ thể gì?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới được áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Kèm theo đó và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành. 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp 

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập hồ sơ sẽ có điểm khác nhau. Hồ sơ cơ bản sẽ có các tài liệu như sau:

  • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập nếu công ty có từ hai thành viên trở lên;
  • CMND của các thành viên nếu là cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập nếu là tổ chức.

Hồ sơ được xử lý trong thời gian 3 ngày làm việc và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu thông tin trên giấy phép là sai với thông tin đăng ký thì cần phải thực hiện hiệu đính hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được tiến hành cùng lúc tại Bước 1 tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các thông tin công bố bao gồm toàn các nội dung thể hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp.

Bước 3: Khắc dấu công ty

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện khắc dấu. Một điểm mới vượt bậc của Luật doanh nghiệp 2014 là: 

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Bước 4: Thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp 

Việc thông báo mẫu dấu được thực hiện online trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Thông báo được soạn theo mẫu của thông tư 20.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Vốn pháp định có được rút ra không

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *