Thủ tục làm work permit cho người người nước ngoài

Thủ tục làm work permit cho người người nước ngoài

Đối với thủ tục làm work permit cho người nước ngoaì, LTL cung cấp thông tin cho quý vị như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ.

Người sử dụng lao động lập 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Về thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu ban hành;

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực trong thời hạn 6 tháng);

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp và không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực trong thời hạn 6 tháng);

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ khác chứng minh trình độ từ người lao động.

Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 2: Nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động làm việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và yêu cầu bổ sung, thay đổi (nếu có).

Bước 3: Trả kết quả.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com