Quy định về giáo viên nước ngoài 2018

Quy định về giáo viên nước ngoài 2018

Câu hỏi: Trung tâm ngoại ngữ chúng tôi đang có nhu cầu sử dụng giáo viên người nước ngoài, trung tâm chúng tôi cần phải làm thủ tục gì để có thể sử dụng được lao động người nước ngoài?

Chuyên viên tư vấn: Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 170 Bộ luật lao động 2012 quy định về điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài như sau:

“1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ tuyển lao động là công dân ngước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.”

Với quy định này có thể thấy trung tâm ngoại ngữ của bạn được phép tuyển đối tượng lao động là  giáo viên nước ngoài làm công việc chuyên gia.

Bạn cần phải tiến hành các thủ tục như sau:

Thứ nhất, về báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Tại Điều 4 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP quy định về sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

“1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc”

Đối với giáo viên người nước ngoài không thuộc trường hợp không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Do đó công ty bạn muốn tuyển giáo viên người nước ngoài trước hết phải làm hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Thứ hai, tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

Sau khi làm báo cáo giải trình, nếu được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc sử dụng giáo viên là người nước ngoài thì công ty bạn tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Nếu có thắc mắc gì bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline 090.145.1945.

Thủ tục làm work permit cho người người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *