Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phổ thông

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phổ thông

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, có cổ đông phổ thông đang muốn chuyển nhượng cổ phần của mình. Vậy thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp này được tiến hành như thế nào? Và công ty tôi có cần làm thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với cổ phần của cổ đông phổ thông thì được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp 2014. Thủ tục chuyển nhượng được tiến hành như sau:

– Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty;

Đối với vấn đề thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

“1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh  khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

Với quy định này, khi công ty cổ phần thay đổi cổ đông phổ thông thì cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Do đó, công ty bạn cần phải thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư.

https://tuvanltl.com/ho-so-phap-ly-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *