Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cá nhân

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cá nhân

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà các cá nhân có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của mình đang nắm giữ.

Thông thường, các cá nhân nắm giữ cổ phần phổ thông. Do đó, thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cá nhân được tiến hành như sau:

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Thủ tục chuyển nhượng:

– Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần;

– Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty;

– Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập sẽ dẫn đến sự thay đổi về cổ đông sáng lập. Do đó, công ty phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh về sự thay đổi này ngay sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng.

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông

Cổ phần của cổ đông phổ thông được tư do chuyển nhượng, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về việc chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển nhượng:

– Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

https://tuvanltl.com/ho-so-phap-ly-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *