Thủ tục chuyển địa điểm hộ kinh doanh sang tỉnh khác

Thủ tục chuyển địa điểm hộ kinh doanh sang tỉnh khác

Trong quá trình hoạt động, nhiều hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển địa điểm kinh doanh ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố đã đăng ký. Trong trường hợp này, các thành viên phải có nghĩa vụ làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

  • a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
  • b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  • c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.”

Như vậy, để tiến hành thủ tục trên, bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ bắt buộc sau đây:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; 
  2. Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới.
  5. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
  6. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.
  7. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Việc chuẩn bị những loại giấy tờ trên là bắt buộc và cần thiết. Vì hộ kinh doanh trong nhiều trường hợp là do nhiều thành viên thành lập cho nên việc thay đổi địa chỉ cần phải được sự đồng thuận của các thành viên. Đồng thời, khi thực hiện thủ tục này bạn cần cung cấp những tài liệu chứng minh về trụ sở chính dự định được chuyển đến như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thuê nhà…

Thêm vào đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Như vậy, về hồ sơ thủ tục để tiến hành thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh là giống nhau. Tuy nhiên, khi tiến hành thay đổi địa chỉ ra khỏi phạm vi tỉnh, thành phố đã  đăng ký thì bạn gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký cấp quận/huyện nơi chuyển đến thay vì cơ quan nơi đã đăng ký. Bạn cần tìm hiểu nhằm thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

https://tuvanltl.com/ban-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *