THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ có thể bị đình chỉ (chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) trước thời hạn, Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

  • Thứ nhất: Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
  • Thứ hai: Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
  • Thứ ba: Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
  • Thứ tư: Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

Việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thứ nhất nói trên là hình thức chế tài của Nhà nước áp dụng trong trường hợp có vi phạm nghĩa vụ về nộp lệ phí; trường hợp thứ hai và ba là trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do không còn nhu cầu bảo hộ nữa; trường hợp thứ tư là hình thức chế tài áp dụng đối với vi phạm nghĩa vụ cạnh tranh không lành mạnh;

Đối với trường hợp đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do chủ sở hữu không sử dụng hoặc không chuyển giao quyền sử dụng cho người khác trong vòng năm năm, kể từ ngày đăng ký thì đây là biện pháp để chống các hành vi không lành mạnh trong cạnh tranh. Trên thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đăng ký rất nhiều nhãn hiệu để ngăn cản các doanh nghiệp khác sử dụng các dấu hiệu mà họ cho là có sức cạnh tranh lớn.

Việc hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ do cơ quan đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ thực hiện và được đăng trên Công báo sở hữu công nghiệp. Việc hủy bỏ và đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ phải dựa trên cơ sở đơn của người thứ ba.

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là làm chấm dứt quyền bảo hộ và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng kể từ thời điểm đình chỉ hiệu lực.

I. Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;

+ Ra Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng, để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;

+ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/

II. Thành phần, số lượng hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Thành phần hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu Tư vấn LTL);

+ Chứng cứ (nếu có);

+ Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện);

+ Bản giải trình lý do yêu cầu;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 01 (bộ).

III. Thời hạn giải quyết chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Thời hạn giải quyết chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là 10 ngày kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ.

IV. Dịch vụ tư vấn LTL sẽ hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn LTL sẽ tiến hành soạn hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *