THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu. Sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Tư vấn LTL chuyên tư vấn Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu, tư vấn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi việc tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, đưa ra các biện pháp xử lý nếu vi phạm.

1. Nội dung chính hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu:

 1. Tên đầy đủ và địa chỉ của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;
 2. Thông tin chi tiết về đối tượng được chuyển nhượng;
 3. Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 4. Quyền và nghĩa vụ các bên;
 5. Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng;
 6. Cách thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp;
 7. Ngày và nơi ký kết hợp đồng;
 8. Họ tên, chức vụ, chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

http://thuvienphapluat.vn/hopdong/271/HOP-DONG-CHUYEN-NHUONG-NHAN-HIEU

Lưu ý :

 • Nhãn hiệu được chuyển nhượng phải đang trong thời hạn bảo hộ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp luật;
 • Các bên tham gia Hợp đồng phải ký và đóng dấu (Nếu có) vào hợp đồng. Nếu không có con dấu thì phải được cơ quan công chứng Nhà nước chứng thực.
 • Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng Nhãn hiệu:
 1. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 2. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-gia-han-hieu-luc-giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu/

2. Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

 • Tờ khai ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng kèm theo các phụ lục (nếu có);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

3. Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu:

Thời gian giải quyết là: 03-04 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Cục SHTT.

4. Dịch vụ tư vấn LTL sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn LTL sẽ tiến hành soạn hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfo@tuvanltl.com

One Reply to “THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *