Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì?

Tại sao doanh nghiệp tư nhân lại được nhiều cá nhân lựa chọn thành lập cho bước đầu khởi sự kinh doanh? Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì? Doanh  nghiệp tư nhân có các ưu điểm gì?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp gì?

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủtự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì hay nói cách khác là doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm gì?

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động hoàn toàn trong quyền đưa ra mọi quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát được các rủi ro. Chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh.
  • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng trong việc quản lý, điều hành.
  • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của doanh nghiệp.
  • Dễ dàng vay các khoản tín dụng lớn từ ngân hàng vì khi vạy ngân hàng có thể căn cứ vào toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp.
  • Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định đối với việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

Song song các ưu điểm thì doanh nghiệp tư nhân cũng có các nhược điểm kèm theo. Có thể nói các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì sẽ không có một loại hình tối ưu nào. Mỗi loại hình luôn chưa những ưu và nhược điểm đặc thù. Tùy vào mục đích, quy mô và lĩnh vực ngành nghề hoạt động mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình loại hình kinh doanh phù hợp.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Vốn điều lệ có ý nghĩa gì?

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *