Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp chỉ cần có từ 01 thành viên là có thể thành lập (Công ty TNHH một thành viên) và tối đa là 50 thành viên (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) cùng góp vốn thành lập. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Có 2 loại công ty TNHH: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có doanh nghiệp có số lượng thành viên không vượt quá 50, Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,
  • Điều lệ công ty,
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật,
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên và của người đại diện theo pháp luật.
  • Danh sách thành viên công ty
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-ban-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *