Giấy phép liên vận Việt Nam Campuchia Lào

Giấy phép liên vận Việt Nam Campuchia Lào Căn cứ theo Thông tư hướng dẫn số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ GTVT V/v ban hành hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Xem thêm

Thủ tục xin giấy phép liên vận Việt – Lào

Thủ tục xin giấy phép liên vận Việt – Lào Tóm tắt câu hỏi: Tôi xin hỏi cho tôi hỏi: Xe là sở hữu một doanh nghiệp, muốn xin đăng ký làm thủ tục cấp giấy phép liên vận lào Xem thêm