Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bên cạnh chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.

1. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, hiện nay có 04 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chính, gồm:

  • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần bao gồm: chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên thành công ty cổ phần (Điều 196);
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 197);
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều 198);
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 199).

2. Các phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cụ thể

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 196, Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này. (Khoản 1 Điều 197).

Đối với việc chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn, có thể áp dụng những phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-kinh-doanh-du-lich/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *