Người nước ngoài ở Việt Nam có các quyền gì?

Người nước ngoài ở Việt Nam có các quyền gì?

Câu hỏi: Tôi là người quốc tịch Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi rất quan tâm với tư cách là Người nước ngoài ở Việt Nam thì tôi có các quyền gì?

(Mr Han., Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời:  LTL chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của LTL. Liên quan đến thắc mắc của khách hàng, LTL xin trả lời như sau:

Theo Luật quốc tịch 2008 được sửa đổi năm 2014 thì có một số định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

2. Người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

4. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

5. Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.

Như vậy, Người nước ngoài ở Việt Nam được hiểu là người không mang quốc tịch Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Việt Nam hoặc là người không quốc tịch đang sinh sống làm việc tại Việt Nam.

Người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại việt nam đặc biệt chịu sự điều chỉnh của 2 hệ thông pháp luật khác nhau một bên là hệ thống pháp luật của quốc gia mà người nước ngoài đó đang mang quốc tích còn một bên là hệ thống pháp luật tại Việt Nam.

Ví dụ: Ông X mang quốc tịch Anh đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và X đã có thẻ tạm trú tại tai việt nam cụ thể là thành phố hồ Hồ Chí Minh, vậy X vừa được hưởng bảo hộ của pháp luật Anh vừa hưởng sự bảo hộ của pháp luật Việt Nam.

Các quyền mà người nước ngoài được hưởng khi sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam:

  • Quyền cư trú đi lại: cho phép người nước ngoài tự do đi lại, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam trừ một số lĩnh vực an ninh, quốc phòng .tức là người nước ngoài có thể sinh sống bất ký đâu trên lãnh thổ Việt Nam từ đồng bằng đến miền núi biên giới hải đảo, sản xuất kinh doanh các mặt hàng dịch vụ mà pháp luật không cấm trừ ma túy, mại dâm, súng ,đạn, phương tiện chiến tranh….
  • Quyền hành nghề: cho phép người nước ngoài tự do chọn nghề nghiệp trong khuân khổ pháp luật. Tuy nhiên hạn chế người nước ngoài làm việc trong một số ngành nghề an ninh quốc phòng. Được phép làm luật sư tư vấn pháp luật tại Việt Nam với điều kiện học qua trường Luật tại Việt Nam.
  • Quyền được sở hữu và thừa kế trong trường hợp được thừa kế tài sản từ người khác được phép sở hữu tài sản theo quy định.
  • Quyền được học tập: cho phép người nước ngoài tự do lựa chọn các trường tuy nhiên hạn chế một số trường liên quan đến an ninh quốc phòng.
  • Quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình: cho phép người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, được phép nuôi con nuôi nếu đủ các điều kiện nuôi, và phải bảo đảm bình đẳng quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.
  • Quyền tố tụng dân sự: áp dụng theo chế độ đãi ngộ quốc gia, người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài khi khởi kiện ở Tòa án Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho hưởng chế độ đối xử quốc gia trong tố tụng dân sự.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com