Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định 96/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2015 đã thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có những bước cải tiến vượt bật trong quy định về con dấu của doanh nghiệp.

Vậy con dấu tồn tại dưới hình thức nào? nội dung ra sao? Cách thức quản lý, sử dụng như thế nào? Nghị định 96 làm rõ Điều 44 Luật Doanh nghiệp về các quy định liên quan đến con dấu như sau:

1.Thẩm quyền quyết định

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thẩm quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu trong doanh nghiệp thuộc về:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
 • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

2. Hình thức và nội dung mẫu con dấu

Điều 12 Nghị định 96 nêu rõ Điều lệ công ty hoặc Quyết định về con dấu phải có những nội dung sau:

 • Mẫu con dấu, gồm: hình thức, kích cỡ, nội dung và mầu mực dấu. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Nếu như trước đây, con dấu tròn với đường kính 34 – 36mm là hình ảnh quen thuộc đối với các doanh nghiệp thì hiện nay, họ hoàn toàn được quyền “sáng tạo” ra con dấu với những hình dạng và kích khác nhau theo quy định của luật, miễn sao hình dạng ấy là thống nhất cho tất cả các loại dấu có trong doanh nghiệp.
 • Số lượng con dấu: một hoặc nhiều tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp;

3. Mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 96 (nêu tại Mục 1.a) có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung, mẫu con dấu cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện. Tương tự với mẫu con dấu, doanh nghiệp có thể bổ sung từ ngữ, ký tự, ký hiệu hoặc hình ảnh vào nội dung con dấu trừ các trường hợp tại Điều 14 Nghị định (liệt kê tại Mục 1.b).

4. Quản lý và sử dụng con dấu

Đối với doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 cần lưu ý một số điểm liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu quy định tại Điều 15 Nghị định 96 như sau:

 • Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không cần phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Doanh nghiệp làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định 96 phải nộp lại con dấu cũ và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, doanh nghiệp phải thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi cấp.

Nghị định 96 cũng liệt kê cụ thể các trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bao gồm:

 • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu;
 • Hủy mẫu con dấu.

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *