Mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn

Mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn

Về cơ bản, Luật doanh nghiệp 2014 chia doanh nghiệp thành hai nhóm chính: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân. Theo Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

1. Bản chất của việc mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 quy định quyền chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; đồng thời Điều 75 cũng có quy định cho phép chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong công ty cho chủ thể khác.

Tuy nhiên, nội hàm của khái niệm “mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn” là chủ sở hữu công ty phải chuyển nhượng toàn bộ công ty (tức toàn bộ phần vốn góp) sang cho chủ thể khác.

Tóm lại, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp đối vốn, chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên đóng góp, đầu tư tài sản để tạo thành vốn góp cho doanh nghiệp.

2. Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  • Các thành viên công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho một tổ chức, cá nhân hay nhiều tổ chức cá nhân theo thỏa thuận, dựa trên các quy định tại Điều 53, Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Tiến hành đăng ký thay đổi thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh, theo quy định tại Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Trường hợp các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cùng chuyển nhượng phần vốn góp cho 1 tổ chức, cá nhân, dẫn đến doanh nghiệp còn có một thành viên thì cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014).

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác;
  • Người nhận chuyển nhượng tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 46, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
  • Trong trường hợp nhiều tổ chức cá nhân cùng nhận chuyển nhượng thì cần làm thêm thủ tục chuyển đổ loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *