Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

Tóm tắt câu hỏi:

Tư vấn LTL cho tôi hỏi về mẫu giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật hiện hành?

Tư vấn LTL trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, thì mẫu giấy phép kinh doanh vận tải hành khách sẽ được cấp theo phụ lục 2 của thông tư này. Nội dung chủ yếu của giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

  • a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;
  • b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;
  • c) Người đại diện hợp pháp;
  • d) Các hình thức kinh doanh;
  • đ) Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh;

Về mẫu thực tế của giấy phép kinh doanh vận tải xin vui lòng tham khảo tại phụ lục 2 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

  • a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại;
  • b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;
  • c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *