Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn 2018

Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn 2018

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 gồm ở hai dạng: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn có các phạm vi như: hợp đồng mua bán toàn bộ doanh nghiệp hoặc một phần doanh nghiệp…

1. Đặc điểm loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Khoản 1 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014). Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp 2014; phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này (Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014).

Nhìn chung, Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp đối vốn, chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên đóng góp, đầu tư tài sản để tạo thành vốn góp cho doanh nghiệp.

2. Quyền bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện và các trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thực hiện trong phạm vi toàn bộ phần vốn góp từ các thành viên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn sang cho các tổ chức, cá nhân khác. Hoặc, chuyển nhượng một phần.

Việc chuyển nhượng một phần đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể dẫn đến việc thay đổi loại hình công ty từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên.

3. Nội dung hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn

Hợp đồng mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn được thể hiện dưới hình thức một văn bản, xác lập dựa trên ý chí của mỗi bên và đảm bảo một số nội dung cơ bản theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Thứ nhất, thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

Thứ hai, đối tượng của hợp đồng: Là công ty trách nhiệm hữu hạn với tên cụ thể hoặc một phần vốn góp nhất định từ một thành viên trong công ty;

Thứ ba, giá chuyển nhượng;

Thứ tư, hình thức và thời hạn, địa điểm thanh toán;

Thứ năm, thay đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng;

Thứ sáu, các điều khoản về bồi thường thiệt hại, lãi chậm trả (nếu có);

Thứ bảy, tranh chấp và phương thức giải quyết tranh chấp.

Đối với từng loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và hình thức chuyển nhượng sẽ có những mẫu hợp đồng chi tiết tương ứng.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *