Hồ sơ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp

Hồ sơ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp

Nhu cầu tín dụng của các khách hàng thuộc khối doanh nghiệp là rất lớn. Bởi vì, đây là khu vực cần huy động vốn nhiều nhằm phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. Để tiến hành thủ tục vay tín dụng thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và yêu cầu của tổ chức tín dụng.

Hồ sơ tín dụng được áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp bao gồm:

 • Nhóm các giấy tờ về pháp lý:

Thứ nhất, Giấy phép kinh doanh hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét Giấy phép kinh doanh, các tổ chức tín dụng có thể biết được các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về chủ sở hữu…

Thứ hai, Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp. Nếu như một doanh nghiệp được coi là một quốc gia, thì Điều lệ chính là bản Hiến pháp của quốc gia đó. Vì vậy, việc xem xét Điều lệ có thể cung cấp cho các tổ chức tín dụng các thông tin quan trọng như phạm vi thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật, phương thức thông qua hợp đồng vay,.. Điều này tránh nguy cơ hợp đồng tín dụng bị tuyên bố vô hiệu do vượt quá thẩm quyền.

Thứ ba, Quyết định bổ nhiệm, CNMD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: Cùng với Giấy phép kinh doanh. Đây là loại giấy tờ để xác định ai là người có thẩm quyền ký vào hợp đồng tín dụng, phòng ngừa nguy cơ hợp đồng tín dụng bị tuyên bố vô hiệu.

Thứ tư, văn bản Phê duyệt của HĐQT/HĐTV/ĐHĐCĐ/Chủ sở hữu/Đại hội xã viên, Ban quản trị hoặc cấp chủ quản của tổ chức về việc vay vốn, dùng tài sản bảo đảm, nhận bảo lãnh từ bên thứ 3 theo quy định về thẩm quyền trong Điều lệ của tổ chức và theo quy định pháp luật.

Văn bản ủy quyền giao dịch với ngân hàng (nếu có) của người đại diện theo pháp luật cho cá nhân khác trong doanh nghiệp

 • Nhóm các giấy tờ liên quan đến tài chính:
 1. Bảng cân đối kế toán
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 4. Thuyết minh báo cáo tài chính (nếu có)
 • Nhóm các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn:
 1. Giấy đề nghị vay vốn;
 2. Kế hoạch kinh doanh trong năm của Khách hàng hoặc Phương án kinh doanh, vay vốn;
 3. Bảng tính toán nhu cầu vốn lưu động/LC/BL/CK và các nhu cầu cấp tín dụng khác do chính Khách hàng lập (nếu chưa nêu trong phương án kinh doanh);
 4. Hợp đồng kinh tế/nguyên tắc/hợp đồng thi công xây lắp/hợp đồng đại lý/… đã ký kết, biên bản giao nhiệm vụ của Đơn vị chủ quản….
 5. Tài liệu tham khảo thông tin thị trường, thông tin ngành, lĩnh vực liên quan do KH cung cấp (nếu có).
 • Nhóm các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo
 1. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe,..
 2. Các loại giấy tờ khác liên quan đến tài sản đảm bảo.

Như vậy, hồ sơ tín dụng được áp dụng đối với doanh nghiệp bao gồm nhiều loại giấy tờ thuộc nhiều nhóm khác nhau. Đồng thời, các loại giấy tờ trên còn phụ thuộc vào chính sách tín dụng của từng tổ chức tín dụng.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *